- مینیمال‌های تاریخی ۹ (گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند)
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

گرفتار روزگاری هستیم که اهل علم در حال انقراضند و فقط عده کمی، مبتلا به هزاران رنج و محنت باقی مانده‌، که پیوسته در اندیشه آنند که غفلت‌های زمان را فرصت جسته به تحقیق در علم و استوارکردن آن بپردازند. دانشمندنمایان عصر ما لباس باطل بر حق می‌پوشانند و از تظاهر به دانستن قدمی فراتر نمی‌گذارند.

آنانکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

- خیام نیشابوری، عمر بن ابراهیم (۱۸۵۱)، رساله فی براهین الجبر و المقابله، پاریس: برادران فیرمان دیدوه، ص ۲.

سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۸