- انتشار مقاله مشروطه‌خواه اعتدالگرا

مقاله «مشروطه‌خواه اعتدالگرا» که در مطلب قبلی در مورد آن صحبت کرده بودم، علاوه بر سایت مورخان، امروز ۱۴ مرداد ۹۵ در ویژه‌نامه مشروطه روزنامه ابتکار هم چاپ شد.
ممنون از دوست خوبم سجاد جمشیدیان و همکاری ستایش‌آمیزی که برای بستن این ویژه‌نامه با روزنامه ابتکار داشت.

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۲۹